×

We werken momenteel aan een nieuwe webshop om u in de toekomst nog beter te dienen.

Het is niet mogelijk om een bestelling te plaatsen via deze webshop. Contact

Bestelling & Voorwaarden


Bestellingen

Wij leveren direct uit naar zowel particulieren als speciaalzaken, horeca en bedrijven. Contacteer ons gerust indien u vragen hebt.

Geen bezoekadres of winkel dus, maar rechtstreekse levering.

Opgelet! We aanvaarden enkel bestellingen zoals vermeld per verpakkingseenheid (soms per 6 of 12 flessen). Hiervan kan uitzonderlijk worden afgeweken wanneer het relatiegeschenken betreft, doch pas na akkoord van de verkoper.

Leveringen gebeuren binnen de 5 werkdagen na betaling en na afspraak van tijd en plaats van levering. Van de levertermijn kan ten allen tijde worden afgeweken door de leverancier, bijvoorbeeld wanneer we de klant niet tijdig kunnen bereiken, tijdens vakanties, door tijdelijke of definitieve uitputting van een product en in elk ander geval van overmacht.

Vermeldt bij de bestelling uw juiste facturatiegegevens met naam, eventueel firmanaam (met BTW-nummer) en indien verschillend van het facturatieadres ook het leveradres. Noteer duidelijk uw telefoonnummer en gsm-nummer en we contacteren u voor leveringsplaats en datum. Pas na onze bevestiging is uw order definitief goedgekeurd.Uw bestelling wordt over gans Vlaanderen gratis aan huis geleverd vanaf 150 € (incl. Btw)Is het factuurbedrag lager dan is de transportkost 15 € (incl. Btw) per adres voor alle leveringen in België.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP OP AFSTAND DOOR WIJNEN MAMPAEY

Identificatie van de verkoper: MAMPAEY Bosstraat 55 te 2850 Boom Ondernemersnummer BE 0866 053 018

Deze verkoopvoorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst. Hiervan kan enkel schriftelijk worden afgeweken en ze zijn van toepassing op alle bestellingen en leveringen. Ze hebben zowel betrekking op verkopen via het internet, via website of webshop, via mail, telefonisch of andere.

De verkoopovereenkomst komt pas tot stand na bevestiging door de verkoper en geschiedt -behoudens anders en wederzijds is overeengekomen- in het Nederlands. De klant erkent de taal machtig te zijn en de minimum leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

De prijzen van de website zijn in voege, doch Wijnen Mampaey behoudt zich ten allen tijde het recht voor zijn prijzen en verkoopvoorwaarden te wijzigen. Dit zowel inzake recente prijswijzigingen, uitputting van voorraad, als bij overmacht. Afbeeldingen op de website of drukwerk kunnen afwijken. De klant bevestigt de prijzen en voorwaarden te hebben gelezen en dus te kennen. Alle prijzen zijn vermeld zowel exclusief als inclusief BTW. Hij respecteert ook de verpakkingseenheid zoals vermeld op de website of op drukwerk. Hij bestelt de producten dan ook volgens de aantallen of een veelvoud hiervan. Hiervan kan uitzonderlijk worden afgeweken wanneer het relatiegeschenken betreft, doch pas na akkoord van de verkoper. Levering van goederen gebeurt gratis voor bestellingen vanaf 150 € inclusief BTW. Voor lagere facturatiebedragen wordt een minimum transportkost van 15 € inclusief BTW aangerekend in België.

Elke bestelling houdt na wijziging een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

De klant krijgt zijn bestelling geleverd wanneer alle verplichte gegevens van facturatie (naam, adres, email, telefoon -of gsm-nummer, BTW-nummer enz.) correct zijn vermeld. De klant wordt vooraf telefonisch of per mail verwittigd teneinde datum en plaats van levering af te spreken. Hij stemt toe zich te legitimeren in geval men dit vraagt bij de levering en te tekenen voor ontvangst van de goederen. Deze blijven eigendom van Wijnen Mampaey tot volledige betaling. De meeste bestellingen kunnen worden geleverd binnen de 5 werkdagen, doch dit is geen garantie.

Verzaking: De consument heeft het recht om Wijnen Mampaey zonder motivering mee te delen dat hij afziet van zijn aankopen en dit tot 14 dagen na de levering. Hij dient dit binnen de 14 kalenderdagen per aangetekend schrijven aan Wijnen Mampaey mee te delen. In toepassing van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop van consumptiegoederen, zullen de goederen onbeschadigd, ongeopend en in originele gesloten verpakking worden teruggenomen. Dit zonder opgave van boete of motief en binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag, volgend op de levering.

Wijnen Mampaey zal -na akkoord van terugname- de som van de goederen binnen de 2 weken terugstorten, met uitzondering van de algeheel gemaakte transportkosten.

Klachten: Iedere zichtbare beschadiging van de goederen, door de leverdienst veroorzaakt, dient binnen de 24 uur per mail gemeld aan Wijnen Mampaey, om in acht te worden genomen.

Al deze verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch Recht en elk geschil wordt onderworpen aan de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen.